mapy

Mapy do celów projektowych

podzial

Podziały nieruchomości

wyznaczanie

Wyznaczanie granic nieruchomości

tyczenie

Tyczenie i inwentaryzacja obiektów budowlanych

Oferta usług

Usług geodety potrzebujesz między innymi do pozyskania mapy do celów projektowych, wytyczenia obiektu na gruncie, wykonania inwentaryzacji powykonawczej, podziału nieruchomości, wyznaczenia granic nieruchmości i innych prac związanych z geodezją.

Oferta usług:

 • pomiary sytuacyjno-wysokościowe,
 • sporządzanie i aktualizacja map do celów projektowych,
 • geodezyjna powykonawcza inwentaryzacja budynków i sieci uzbrojenia terenu,
 • tyczenie obiektów budowlanych oraz sieci uzbrojenia terenu,
 • wytyczenie budynku w terenie,
 • wektoryzacja map rastrowych,
 • podziały nieruchomości,
 • wznowienia znaków granicznych,
 • wyznaczenie punktów granicznych,
 • ustalanie przebiegu granic,
 • pomiar powierzchni i objętości,
 • wykonanie szybkich pomiarów sytuacyjno-wysokościowych metodą RTK GNNS,
 • i inne…

Cena za usługi ustalana jest indywidualnie. Szczegółowe informacje na temat oferty i cennika można uzyskać telefonicznie lub poprzez e-mail.
Dysponujemy profesjonalnym sprzętem pomiarowym oraz nowoczesnym oprogramowaniem, pozwalającym na opracowanie wielu zagadnień z dziedziny geodezji i kartografii.

Zapraszamy do kontaktu, jeżeli cenisz sobie, jakość i profesjonalizm!